جدیدترین عینک های طبی 2023 | ارسال رایگان | امکان تست در منزل
نتایج جستوجو در دسته بندی ها :
نتایج جستوجو در محصولات :
0
Loading...
فیلتر بر اساس جنسیت :     همه مردانه زنانه
فیلتر بر اساس فرم فریم :   همه مستطیلی مربعی دایره ای پروانه ای / گربه ای کلاب مستر نیم فریم خلبانی چند ضلعی
فیلتر بر اساس فرم صورت : همه دایره ای بیضی مستطیلی قلبی
عینک طبی طرح روناک  
کد 116
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آراد  
کد 117
شروع قیمت از : 798000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح سارینا  
کد 132
شروع قیمت از : 898000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح مارلون  
کد 100
شروع قیمت از : 848000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح پردیس  
کد 131
شروع قیمت از : 798000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح اوژن  
کد 115
شروع قیمت از : 1628000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح اطلس  
کد 99
شروع قیمت از : 848000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح مانا  
کد 107
شروع قیمت از : 848000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح ریمان  
کد 108
شروع قیمت از : 748000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آنام  
کد 109
شروع قیمت از : 848000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح نیکا  
کد 101
شروع قیمت از : 798000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آراز  
کد 102
شروع قیمت از : 898000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح رویال  
کد 98
شروع قیمت از : 848000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح سارو  
کد 527
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آتامان  
کد 529
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آرمان  
کد 533
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آرزو  
کد 534
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آکام  
کد 538
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آنجلا  
کد 539
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آیشید  
کد 545
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح ایلشاد  
کد 546
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آینام  
کد 547
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح بارمان  
کد 549
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح پاییز  
کد 552
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح پدرام  
کد 553
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح جانسون  
کد 557
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آدلیا  
کد 562
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عنک طبی طرح آراس  
کد 563
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح اردلان  
کد 565
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح افران  
کد 568
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح السانا  
کد 570
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح پرستو  
کد 571
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح شکوه  
کد 573
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آیان  
کد 575
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آیسا  
کد 576
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آیسو  
کد 578
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آیکان  
کد 579
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح پارلان  
کد 585
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح دیاکو  
کد 588
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح ژیرو  
کد 596
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح سارمین  
کد 597
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح ساروین  
کد 598
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح سایمان  
کد 602
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح سلینا  
کد 605
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح سوران  
کد 607
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح پروا  
کد 620
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح گلاره  
کد 621
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح گونش  
کد 622
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آذین با کاور پلاریزه  
کد 111
شروع قیمت از : 998000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح لارا  
کد 623
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آریا  
کد 112
شروع قیمت از : 748000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح مارال  
کد 624
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح نیکام  
کد 114
شروع قیمت از : 748000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح ایلیا  
کد 372
شروع قیمت از : 936000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آیلین  
کد 373
شروع قیمت از : 848000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح اوستا  
کد 118
شروع قیمت از : 848000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آرام  
کد 374
شروع قیمت از : 936000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح نازلی  
کد 631
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح هاکان  
کد 637
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح هاوین  
کد 638
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح هیژا  
کد 639
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح یاراد  
کد 641
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح یانا  
کد 645
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آسو  
کد 650
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آنیا  
کد 651
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح تانیا  
کد 654
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح دایان  
کد 655
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح دلوین  
کد 656
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح روژمان  
کد 660
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح رونیا  
کد 661
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح ژیوان  
کد 662
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح کژال  
کد 665
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح لاوین  
کد 666
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح ماهور  
کد 667
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح نیهاد  
کد 668
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح هیرا  
کد 670
شروع قیمت از : 948000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح بهدیس  
کد 211
شروع قیمت از : 836000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح باتیس  
کد 215
شروع قیمت از : 936000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آرتام  
کد 216
شروع قیمت از : 848000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح رامینا  
کد 220
شروع قیمت از : 848000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح پانیذ  
کد 222
شروع قیمت از : 848000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح تالین  
کد 223
شروع قیمت از : 848000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح ترمه  
کد 225
شروع قیمت از : 848000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح پارامیس  
کد 227
شروع قیمت از : 848000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آنیل  
کد 229
شروع قیمت از : 848000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آرکا  
کد 230
شروع قیمت از : 848000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آیماه  
کد 231
شروع قیمت از : 848000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آیلار  
کد 233
شروع قیمت از : 848000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
عینک طبی طرح آرشا  
کد 234
شروع قیمت از : 848000 تومان
(قیمت فریم + عدسی + جعبه مخصوص +اسپری نانو)
مطالعه بیشتر...

همه چیز درباره عینک طبی

عینک طبی چیست؟

اگر بخواهیم عینک طبی را خیلی ساده بیان کنیم، معمولا از این عینک برای اصلاح بینایی استفاده می شود. عینک طبی شامل 2 عدسی از جنس شیشه یا پلاستیکی سخت است که در چارچوبی (فریم) قرار می گیرند و آنها را در مقابل چشمان شخص قرار می دهد و معمولاً از یک پل روی بینی و بازوهای لولایی برای قرار گرفتن روی گوش ها استفاده می شود. با وجود نوآوری‌های اخیر در لنزهای تماسی و جراحی اصلاح بینایی، عینک‌های طبی همچنان محبوب هستند. سبک‌های متفاوت فریم ها که با نام‌های طراحان برجسته مانند کالوین کلین، جونز نیویورک و مارک جیکوبز مارک‌دار شده‌اند، همچنان مورد تقاضا هستند.

مواد فریم عینک طبی

مواد مختلف فریم عینک گزینه های شما را برای ظاهری جدید بسیار گسترش می دهد. هنگام خرید عینک طبی جدید، با آشنایی در مورد تنوع رنگ، دوام، سبکی، برندهای مورد علاقه، مواد ضد حساسیت، منحصر به فرد بودن و قیمت ها می توانید انتخاب بهتری داشته باشید.

medical-glasses

مواد فریم عینک با معرفی پلاستیک های جدید و انواع فلزات متحول شده است. فریم ها معمولاً از پلاستیک یا فلز ساخته می شوند، اما بسته به ویژگی های مورد نظر فریم، می توان از مواد مختلفی استفاده کرد. به عنوان مثال، برای عینک های ایمنی، ممکن است به مواد بادوام و سبک وزن مانند پلی کربنات نیاز داشته باشد. برای آلرژی های پوستی، احتمالا باید به دنبال فریم های عینک ساخته شده از مواد ضد حساسیت مانند تیتانیوم یا فولاد ضد زنگ باشید. برخی از انواع فریم عینک انعطاف پذیری بالایی دارند که احتمال شکستگی را کاهش می دهد. لولاهای فنری نیز دوام قاب عینک را افزایش می دهند. این نوع فریم‌ها برای عینک‌های کودکان، ورزشکاران حرفه ای و مشاغل سخت مناسب هستند. طراحی های بهبود یافته پدهای بینی به نحوه راحتی و ظاهر قرارگیری عینک در مقابل صورت کمک می کند. برای مثال، پدهای بینی سیلیکونی جدید می توانند از لغزش جلوگیری کنند.

فریم های پلاستیکی

فریم های پلاستیکی

• زیل (Zyl): این ماده (همچنین زیلونیت یا استات سلولز نیز نامیده می شود) نوعی پلاستیک سبک وزن و نسبتاً ارزان است. همچنین محبوب ترین پلاستیک مورد استفاده برای فریم عینک است. قاب های زیل در رنگ های بسیار متنوعی از جمله مدل های چند رنگ و قاب هایی با لایه های رنگی مختلف موجود هستند.

• پروپیونات (Propionate): یک پلاستیک مبتنی بر نایلون که ضد حساسیت است. سبک وزن، شفافیت و براقیت بیشتری نسبت به سایر پلاستیک ها دارد. اگر ملاک اصلی شما برای یک قاب سبکی است، پس حتما قاب های پروپیونات را در نظر بگیرید. پروپیونات به دلیل دوام اغلب در قاب های ورزشی استفاده می شود.

• نایلون (Nylon): عینک های ساخته شده از نایلون در اواخر دهه 1940 معرفی شدند. به دلیل شکنندگی و سایر مشکلات، تولیدکنندگان عینک به نایلون ترکیبی (پلی آمیدها، کوپلی آمیدها و گلیامیدها) روی آوردند. قاب های نایلونی ترکیبی امروزی هم محکم و هم سبک هستند. نایلون همچنین یک ماده برتر برای قاب های ورزشی و عملکردی است که معمولاً از مواد گلیامید، گریلامید یا تروگامید ساخته می شود که در برابر گرما و سرما بسیار مقاوم هستند و انعطاف پذیرتر و در عین حال محکم هستند.

• نایلون TR90: این ماده به عنوان یک ماده ترموپلاستیک تولید شد که بسیار بادوام، انعطاف پذیر و سبک وزن است. فریم های ساخته شده با TR90 بسیار راحت هستند زیرا کیفیت انعطاف پذیری دارند. این انعطاف پذیری عینک TR90 را نیز در برابر آسیب مقاوم می کند. از آنجایی که مواد انعطاف پذیر هستند، احتمال شکستن یا خم شدن آنها در اثر ضربه بسیار کمتر است. همچنین، فریم های عینک TR90 بسیار سبک وزن هستند.

فریم های فلزی

فریم های فلزی

فلز محبوب ترین ماده برای فریم عینک است. انواع مختلفی از فلزات با ویژگی های متمایز وجود دارد که می توانید انتخاب کنید.

• منیزیم (Magnesium): منیزیم هشتمین عنصر فلزی فراوان روی زمین است. سبک تر از تیتانیوم و آلومینیوم، منیزیم یا از اقیانوس استخراج می شود یا از مواد معدنی مانند دولومیت یا مگنتیت بازیابی می شود. به دلیل خواص منحصر به فرد و هزینه بالا، در بازار قاب های رده بالا مورد استفاده قرار گرفته است. این ماده بسیار سبک وزن، بادوام و ضد حساسیت است.

• بریلیوم (Beryllium): بریلیم شش برابر فولاد قوی تر و بیش از 30 درصد سبک تر از آلومینیوم است. بریلیم در برابر خوردگی و کدر شدن مقاومت می کند و می تواند دماهای بسیار بالا را تحمل کند. این ماده سبک، بادوام، انعطاف پذیر و در طیف وسیعی از رنگ ها موجود است.

• آلومینیوم خالص (Pure Aluminum): آلومینیوم خالص به اندازه کافی نرم است که بتواند کنده کاری شود. با این حال، ترکیب آن با مقادیر کمی از آلیاژها، می تواند استحکام فولاد را تنها با نیمی از وزن فراهم کند.

• تیتانیوم (Titanium): تیتانیوم یک ماده با استحکام بالا و سبک وزن است. از آنجایی که تیتانیوم از نظر فراوانی رتبه هفتم را در میان عناصر صنعتی در پوسته زمین دارد، به راحتی قابل دسترسی است. این ماده به عنوان یک گزینه سبک وزن در صنعت عینک سرعت گرفته است زیرا سبک وزن، ضد حساسیت و مقاوم در برابر خوردگی است.

• تیکرال (Ticral): تیکرال آلیاژ تیتانیوم است. این آلیاژ بدون نیکل و در نتیجه ضد حساسیت است. همچنین بسیار سبک وزن است و بسیاری از ویژگی های تیتانیوم را بدون هزینه بالا ارائه می دهد. می توان آن را کمی ضخیم تر از تیتانیوم برش داد، که به آن امکان می دهد ظاهر محبوب یک فرم پلاستیکی نازک را داشته باشد و در عین حال دوام و وزن سبک را ارائه دهد.

• فولاد ضد زنگ (Stainless Steel): مواد فولادی ضد زنگ آلیاژی از آهن و فولاد کربن با کروم و سایر عناصر است. افزودن حداقل 10 درصد کروم باعث می شود این آلیاژ کمتر در معرض لکه یا زنگ زدگی قرار گیرد، عاملی که در مقایسه با فولاد سنتی باعث عمر طولانی می شود. فولاد ضد زنگ به دلیل دوام، سبکی و ظاهری براق، از دیرباز انتخاب طراحان عینک بوده است. اما فولاد ضد زنگ به اندازه تیتانیوم سبک، مقاوم در برابر حرارت یا انعطاف پذیر نیست.

• تیتانیوم نیکل (Nickel Titanium): نیکل تیتانیوم یا NI-TI آلیاژهای مبتنی بر تیتانیوم، انعطاف پذیرتر از فولاد و 25 درصد سبک تر از فلزات معمولی هستند. فریم تیتانیومی را می‌توان در رنگ‌های مختلف تولید کرد تا ظاهری آراسته و مدرن داشته باشد. اما از آنجایی که Ni-Ti بر پایه نیکل است، ممکن است باعث مشکلات آلرژی شود.

• مونل (Monel): مونل یک آلیاژ نیکل است که حاوی 68 درصد نیکل، 30 درصد مس و دو درصد آهن است. این ماده امروزه متداول‌ترین مواد مورد استفاده برای فریم عینک است. چکش خواری و مقاومت در برابر خوردگی از نکات مثبت آن است. اگرچه اکثر فریم های مونل ضد حساسیت هستند، اما ممکن است افرادی که پوست حساسی دارند، اگر مونل مستقیماً روی صورتشان قرار بگیرد، دچار سوزش شوند. اما اگر از نوع مناسب آبکاری مانند پالادیوم یا سایر گزینه های بدون نیکل استفاده شود، مشکل قابل حل است.

فریم های کائوچو (Natural rubber)

این ماده را با عنوان لاستیک طبیعی، لاستیک هندی، لاستیک آمازون و لاتکس شناخته می شود. ماده‌ی کائوچو در حقیقت از شیره و صمغ نوعی درخت به دست می‌آید. خاصیت این ماده قدرت کشش زیاد و انعطاف پذیری بالای آن است. این ماده در دسته‌ی الاستومرها (پلیمرهای طبیعی و مصنوعی با خاصیت الاستیک و ارتجاعی) قرار می‌گیرد. ترکیبات آن پلیمرهای الی ایزوپرون همراه با برخی عناصر ارگانیک دیگر به همراه آب است.

      فریم های کائوچو (Natural rubber)

فریم های ترکیبی

همانطور که ممکن است حدس بزنید، این فریم ها دارای اجزای فلزی و پلاستیکی هستند. فریم‌های ترکیبی که در دهه‌های 1950 و 1960 محبوب بودند، اخیراً در رنگ‌های متنوع‌تری نسبت به مدل‌های کلاسیک بازگشته‌اند. فریم‌های ترکیبی فرصت داشتن ترکیبی از زیبایی در رنگ و ظرافت همراه با استحکام در یک فریم عینک فراهم می کنند.

      فریم های ترکیبی

بهترین ماده برای فریم عینک چیست؟

بهترین ماده برای فریم عینک، موادی است که در برابر استفاده روزمره مقاومت می کند و این پاسخ بسته به فرد متفاوت است. به عنوان مثال، مواد انعطاف‌پذیرتر و مقاوم‌تر معمولاً برای عینک‌های بچه‌گانه بهترین است، در حالی که بزرگسالان می‌توانند ظاهری شیک تر را در برابر استحکام و ویژگی‌های مقاوم در برابر خوردگی تیتانیوم بسنجند. مورد بعدی، توجه به مد و شیک بودن فریم است. معمولا فریم های فلزی کمتر از شیشه های پلاستیکی شیک هستند. در نهایت عامل هزینه می تواند انتخاب ها را محدود کند. بنابراین با افزایش آگاهی درمورد مواد عینک ها، ظاهر و قیمت بهترین ماده برای فریم عینک تعیین می شود.

مدل های فریم عینک

عینک‌ها به ‌عنوان اکسسوری مد، به‌ویژه در میان طرفداران مد، با طرح های مختلف ارائه شده‌اند. بسیاری از مردم فریم ها را با رنگ ها و سبک های مختلف برای مطابقت با استایل خود انتخاب می کنند. مدل های جدید فریم عینک به طور مداوم در حال معرفی هستند. نوآوری ها شامل رنگ ها و طرح های ظریف، نگین کاری شده با سنگ های قیمتی و ... است. شکل فریم عینک می تواند یک عامل تعیین کننده اصلی در انتخاب فریم عالی باشد. با مدل فریم مناسب، می توانید بر بهترین ویژگی های خود تأکید کنید. به همین دلیل، توصیه می شود مدل فریم عینک خود را بر اساس ساختار کلی صورت و رنگ پوست خود و بر اساس سلیقه شخصی خود انتخاب کنید. بنابراین، در ادامه مطلب به نحوه انتخاب بهترین فریم متاسب با ظاهر خود نگاهی دقیق تر داریم.

مدل خلبانی (Aviator or pilot)

طراحی فریم خلبانی یا هوانورد دارای یک عدسی به شکل قطره و یک پیوند دهنده دوگانه است. این سبک یکی از اولین سبک های تجاری محبوب عینک آفتابی در زمانی بود که جنگ تأثیر زیادی بر مد و فرهنگ داشت. این عینک ها اغلب از جنس فلز هستند که امروز ه از استات فشرده به جای فلز نیز استفاده می شود. عینک های خلبانی، اصولا برای هر فرم صورتی مناسب و همچنین در بازار عینک به عنوان یک انتخاب محبوب برای تمام سنین است. اما به علت تناسب بیشتر با صورت‌های مثلثی و مربعی بیشتر از بقیه فرم‌های صورت استفاده از فریم های خلبانی برای این فرم صورت ها توصیه می شود. عینک های خلبانی به کمتر دیده شدن زاویه های صورت های مثلثی و مربعی کمک می‌کند. به بیان دیگر، چانه‌های تیز یا پیشانی‌های باریک این افراد به واسطه فرم اشکی فریم این عینک کمتر از حالت عادی دیده شده و چهره فرد زیباتر دیده می شود.

      مدل خلبانی (Aviator or pilot)

خط ابرو یا کلاب مستر

عینک های به سبک خط ابرو (کلاب مستر) با قسمت بالایی فریم ضخیم تر و قسمت پایینی نازک، خط ابرو طبیعی را برجسته می کنند. این سبک بیانگر جدیت و نگرش مطالعه‌آمیز است در فرهنگ دهه 1950 که در آن توسعه یافت را فرا گرفت. عینک‌های کلاب‌مستر تا دهه 60 میلادی نیز همچنان جزو مدل‌های محبوب و پرفروش بودند. در آن دوره جنس‌های پلاستیکی در طرح‌ها، سایزها و رنگ‌های متنوعی وارد بازار شد. همین تنوع سبب شد تا افراد بیشتری به سراغ مدل‌های کلاب ‌مستر بروند. این مدل فریم در طول سال‌ها با فراز و فرودهای زیادی مواجه بوده است. بعد از، از مد افتادن در دهه 70 مجدد در سال 2000 مورد توجه بسیاری قرار گرفت و جزء مدل فریم های محبوب به ویژه برای افرادی با فرم صورت‌های مربعی، مثلثی و بیضی است.

      خط ابرو یا کلاب مستر

چشم گربه ای (Cat Eye)

استایل چشم گربه‌ای در دهه 1960 با ایده از فریم‌های محبوب خط ابرو ساخته شد. لبه های بیرونی به سمت بالا کشیده شده است که مژه‌های بلند را برای ظاهری کلاسیک و شیک شبیه‌سازی می‌کند. همچنین، به دلیل کشیدگی در قسمت کناره فریم چهره را جوان تر نشان می دهد. این فریم ها با طراحی خاص و زیبایی که دارند جزء فریم های محبوب بین خانوم ها است که همیشه مد است. عینک های چشم گربه ای به دلیل تنوع در باریکی و پهنی برای تمام فرم چهره ها مناسب هستند. اگر صورت گردی دارید، فریم های زاویه دار ضخیم را انتخاب کنید. اما اگر صورت شما فرم مربعی دارد، فریمی باریک و ظریف را انتخاب نمایید. برای افرادی با صورت ظریف نیز فریم های گربه ای شفاف و یا بدون فریم پیشنهاد می شود.

      چشم گربه ای (Cat Eye)

پروانه ای (butterfly)

فریم عینک پروانه ای لزوما به شکل بال پروانه نیست و همین که به شکل دو مثلث افقی به سمت داخل باشد، یعنی پروانه‌ای است. به عبارت دیگر، وقتی لبه‌های بیرونی فریم عینک پهن است و بخش داخلی آن باریک، یعنی عینک، مدل پروانه‌ای است. عینک مدل پروانه ای حالتی زنانه دارد و بیشتر مناسب خانم‌هاست. پهن و بزرگ بودن لبه‌های بیرونی فریم این مدل عینک، می‌توانند استخوان‌های گونه و پل روی بینی را پوشش دهد که ظاهری زیبا برای خانم‌ها می‌سازد.

      پروانه ای (butterfly)

بیضی (Oval)

همان‌طور که از نام این عینک‌ها مشخص است، هیچ زاویه تیزی ندارند و همه قسمت‌ها کاملا خمیده و گرد است. همین خطوط منحنی می‌توانند به اشکال گوناگون ساخته شوند. گاهی کاملا گرد هستند و بعضا به صورت تخم‌مرغی طراحی و ساخته می‌شوند. این عینک‌ها جنس، وزن و طرح‌های متفاوتی هم دارند و هر کاربری بر اساس سلیقه شخصی خود می‌تواند مناسب‌ترین مدل را انتخاب و خریداری کند. شکل بیضی این فریم ها باعث نرم شدن ویژگی های زاویه دار صورت می شود. به عبارت دیگر، انحنای نرم فریم، تیزی گوشه‌های مختلف صورت اشخاص را خنثی می‌کند و در نتیجه برای صورت‌های مربعی، لوزی و مثلثی گزینه هوشمندانه‌تری بشمار می‌روند. صورت‌های قلبی نیز می‌توانند از عینک‌های بیضی برای تاکید و تکمیل برجستگی‌های صورت خود کمک بگیرند. علاوه بر این، اگر صورت گرد دارید این را بدانید که با استفاده از فریم‌های بیضی، ظاهر بسیار شیکی پیدا خواهید کرد. جالب است بدانید که عینک‌های بیضی برای صورت‌های بیضی هم بسیار مناسب هستند. به این خاطر که فرم صورت و عینک کاملا منطبق بر هم خواهد بود و ترکیب متناسبی با هم خلق می‌کنند. در چنین حالتی لازم است کمی جسور باشید و از طرح‌ها یا رنگ‌های خاص‌تری استفاده کنید تا زیبایی عینک بیشتر به چشم بیاید.

      بیضی (Oval)

گرد (Round)

عینک های گرد با شکل عدسی دایره ای خود مشخص می شوند. این فریم ها از نظر گردی و اندازه بسیار متفاوت هستند و معمولاً مقدار زیادی منحنی به اشکال صورت گرد و زاویه دار اضافه می کنند. امروزه استفاده از این مدل عینک تقریبا همه گیر شده است و در بسیاری از موارد، فرد اصلا چشم ضعیفی ندارد و فقط به علت جنبه زیبایی استفاده می کند. البته ناگفته نماند که این فریم های گرد با جنس فلزی و سبک، در عین سادگی، فوق العاده شیک و زیبا هستند و با اکثر چهره ها و تیپ ها هماهنگی و تناسب دارند و مورد استقبال عموم مردم جامعه قرار گرفته اند.

      گرد (Round)

مستطیلی (Rectangle)

فریم های مستطیلی ابدی ترین و جاودانه ترین عینک در تاریخ فریم عینک است. این استایل ابدی که هم برای خانم ها و هم برای آقایان مد شده است، تنها در طول سال‌ها تکامل یافته است و امروزه عینک‌های مستطیلی در انواع مختلفی متناسب با ظاهر شما در دسترس هستند. فریم‌های مستطیلی از نظر ظاهری پهن‌تر از ارتفاع هستند و می‌توانند بر اساس کنتراست، طول بیشتری به صورت های کوچک اضافه کنند. لبه‌های فریم مستطیلی، وضوح بیشتری به ویژگی‌های گرد صورت می‌بخشد و همچنین صورت را بلندتر و باریک‌تر نشان می‌دهد. اگرچه برای صورت‌های گرد، مثلثی، بیضی و قلب‌شکل ایده‌آل است، اما این سبک فریم همیشگی و جهانی برای اکثر افراد جذاب است

      مستطیلی (Rectangle)

مربعی (Square)

عینک های مربعی از دهه 1950 مد بوده اند و در طول دهه ها جذابیت آنها فقط افزایش یافته است. این سبک کلاسیک دارای زوایای تیز مربعی به طور مساوی با گوشه های مشخص اند. در مقایسه با فریم های مستطیلی، فریم های مربعی ارتفاع بیشتری را ارائه می دهند و برای ایجاد تعادل در نیمه بالایی صورت عالی هستند. عینک‌های مربعی معمولاً دارای لنزهای بزرگ‌تری هستند که سبکی جسورانه و پوشش اضافی برای تصحیح بینایی ارائه می‌دهند. عینک های مربعی یکی از اکسسوری های اصلی مد برای بسیاری از افراد هستند. فریم عینک های مربعی بزرگ در حال حاضر بسیار محبوب هستند و جذابیت غیر قابل انکاری دارند. اگر می خواهید حالتی کلاسیک اما مد روز برای عینک خود داشته باشید، فریم های مربعی پیشنهاد می شود. به طور کلی، این فریم ها برای افرادی که صورت های گرد، قلبی یا بیضی دارند، ایده آل هستند. همچنین ارتفاع بیشتر فریم های مربعی آنها را برای صورت کوچک نیز مناسب کرده است.

      مربعی (Square)

بهترین فریم متناسب با شکل صورت و رنگ پوست

شکل صورت

شکل صورت نقش بسیار مهمی در اینکه چه فریمی برای شما جذاب به نظر می رسد، دارد. برای تعیین شکل صورت خود و اینکه کدام مدل عینک بهتر به نظر می رسد، موهای خود را از صورت خود جدا کرده و مستقیماً به آینه نگاه کنید. به شکل کلی و خطوط صورت و سر خود با دقت نگاه کنید.

      شکل صورت

در ادامه شش شکل اصلی صورت و نوع فریم عینکی که در هر شکل به بهترین شکل ظاهر می شوند، آورده شده است. هنگامی که فرم صورت خود را تشخیص دادید، می توانید بیابید که کدام شکل فریم تعادل طبیعی را برای صورت شما به ارمغان می آورد.

صورت بیضی

صورت بیضی به دلیل تناسبات متعادلی که دارد ایده آل در نظر گرفته می شود. اکثر فریم ها برای افرادی که صورت های بیضی دارند مناسب است. با این حال، این بدان معنا نیست که می توانید هر فریم را از قفسه بردارید. یک فریم باید بر نقاط زیبا را تایید کند تا چهره شما کاملا متعادل به نظر برسد.

      صورت بیضی

برای حفظ تعادل طبیعی صورت خود، به دنبال فریمی باشید که به پهنای پهن ترین قسمت صورت شما یعنی ناحیه اطراف چشم باشد. از این نظر مناسب ترین فریم عینک برای صورت بیضی شکل می توان به فریم های مربعی و مستطیلی اشاره کرد.

صورت قلبی

صورت قلبی شکل دارای یک سوم بالایی پهن و یک سوم پایینی باریک است. صورت های قلبی شکل در قسمت ابرو پهن ترین هستند و تا چانه با گونه های بلند باریک می شوند. این شکل صورت می تواند بلند یا گرد باشد و اغلب ظاهری شیرین و شاد به صاحبش می دهد.

      صورت قلبی

صورت قلبی معمولاً به عنوان چند منظوره ترین شکل در بین تمام اشکال صورت در نظر گرفته می شود. فریم هایی که حاشیه بیرونی پهن‌تر همانند فریم چشم گربه ای یا پروانه ای برای این مدل صورت ها مناسب است. همچنین اگر چانه ای نوک تیز دارید، با انتخاب یک فریم بیضی، توجه را به سمت بالا به سمت چشمانتان جلب کنید. فریم های نازک و رنگ روشن و فریم های بدون حاشیه که ظاهری سبک و مطبوع دارند نیز انتخاب های خوبی هستند.

صورت مربعی

صورت مربعی دارای فک و پیشانی پهن است و عرض و طول صورت تقریباً به یک نسبت است.

صورت مربعی

شما فریم هایی را می خواهید که متناسب با طول و عرض صورت شما باشد. فریم های گرد و بیضی شکل، زوایای سخت را در صورت مربعی شکل نرم و تعادل را ایجاد می کند. برای اینکه صورت مربعی بلندتر به نظر برسد و زوایای آن ملایم تر شود، از سبک های فریم باریک و فریم هایی که عرض بیشتری نسبتاً دارند و یا بیضی شکل اند را امتحان کنید. بهترین راه برای برجسته کردن ویژگی های صورت مربعی استفاده از فریم های رنگی است.

صورت لوزی

صورت های لوزی (الماسی) شکل نادرترین شکل صورت هستند و با گونه های پر و پیشانی و خط فک باریک مشخص می شوند.

      صورت لوزی

بسیاری از فریم های عینک برای چهره های لوزی شکل مناسب هستند. بهترین فریم برای فرم صورت شما یک فریم بدون لبه یا بیضی است. همچنین فریم های خط ابرو و چشم گربه ای به تعادل چهره شما با برجسته کردن چشم ها و کمتر نشان دادن استخوان گونه کمک می کند.

صورت گرد

صورت گرد دارای خطوط منحنی با عرض و طول به نسبت یکسان و بدون زاویه است. در صورت های گرد، گونه ها معمولا پر و چانه با زوایای بسیار کمی گرد است.

صورت گرد

مهم ترین نکته ای که در انتخاب عینک برای شکل های صورت گرد باید به خاطر داشته باشید این است که فریم هایی را انتخاب کنید که به صورت شما زاویه بدهند. آنها در عینک های برجسته و زاویه دار با خطوط تمیز عالی به نظر می رسند. فریم های مستطیلی عریض نیز می توانند انتخاب خوبی باشند.

صورت مثلثی پایه رو به پایین

در این مدل صورت مثلثی، پیشانی باریک و در نواحی گونه و چانه صورت پهن تر می باشد.

صورت مثلثی پایه رو به پایین

برای افزودن عرض و تاکید بر یک سوم باریک بالای صورت، فریم هایی را امتحان کنید که به شدت با رنگ و جزئیات در نیمه بالایی (ابرو) برجسته شده اند. فریم های خط ابرو، چشم گربه ای و خلبانی نیز روی صورت مثلثی خوب به نظر می رسند.

رنگ پوست، چشم و مو

هنگام انتخاب عینک، شکل صورت تنها عاملی نیست که تعیین می‌کند کدام فریم برای شما بهتر به نظر می‌رسد. بنابراین در هنگام انتخاب فریم باید رنگ پوست، رنگ چشم و رنگ مو نیز در نظر گرفته شود.

رنگ پوست

صرف نظر از رنگ پوست شما، رنگ پوست به دو دسته "سرد" یا "گرم" طبقه بندی می شود. رنگ پوست سرد دارای رنگ‌های آبی یا صورتی است و رنگ‌های گرم دارای رنگ‌های هلویی، کرم یا زرد است. پوست زیتونی را خنک می دانند زیرا مخلوطی از آبی و زرد است.

رنگ چشم

رنگ چشم معمولاً یک عنصر ثانویه در تعیین رنگ شما به دلیل تنوع زیاد رنگ چشم است. به عنوان مثال، چشم‌های آبی می‌تواند از رنگ سرد تقریباً بنفش تا آبی مایل به خاکستری که گرم است متغیر باشد. چشم‌های قهوه‌ای می‌توانند از سایه‌های قهوه‌ای روشن (گرم) تا قهوه‌ای متوسط تا سیاه تقریباً سرد متفاوت باشند.

رنگ مو

رنگ مو نیز گرم یا سرد در نظر گرفته می شود.
رنگ های سرد عبارتند از:
بلوند، سرمه ای، سفید، آبورن، قهوه ای خاکستری و ...
رنگ موهای گرم عبارتند از:
بلوند طلایی، سیاه مایل به قهوه ای، قهوه ای طلایی، خاکستری کثیف و ...

انتخاب رنگ فریم عینک

هنگامی که تشخیص دادید که رنگ شما جزء کدام دسته رنگ های گرم یا سرد قرار می گیرد، سپس می توانید رنگ های فریم عینک را که به بهترین وجه برای شما مناسب است، انتخاب کنید.

نمونه هایی از بهترین رنگ های فریم برای رنگ گرم عبارتند از:

شتری، خاکی، طلایی، مسی، هلویی، نارنجی، مرجانی،مایل به سفید، قرمز، آبی گرم و ...

برای رنگ سرد، بهترین رنگ های فریم عینک عبارتند از:

مشکی، نقره اي، قهوه ای، خاکستری آبی، ارغوانی، یشمی، آبی، کهربایی و ...

نکات مهم خرید فریم عینک

ظاهر، سلیقه شخصی و سبک زندگی شما بهترین راهنما برای یافتن فریم عینک مناسب است. هنگام انتخاب فریم، مطمئن شوید که شکل و رنگ صورت خود را تجزیه و تحلیل کرده اید تا بتوانید جذاب ترین فریم را پیدا کنید. همچنین مهم است که به خاطر داشته باشید که برخی از فریم ها برای انواع خاصی از عدسی ها مناسب نیستند. به عنوان مثال، عدسی های پیشرونده ممکن است در یک فریم بسیار کوچک خوب ظاهر نشود. علاوه بر این، همیشه قبل از انتخاب فریم، نسخه عینک و انتخاب عدسی خود را در نظر بگیرید. در نهایت، قبل از اقدام به خرید عینک حتما با چشم پزشک خود مشورت کنید و نسخه عینک خود را بروز کنید. همچنین، قبل از خرید درمورد سیاست های بازگشت و یا بازپرداخت سوال کنید که در صورت نارضایتی از خرید عینک به مشکل برنخورید.

چگونه نسخه عینک خود را بخوانید!

اعداد در نسخه عینک شما به شکل چشم و قدرت بینایی شما مربوط می شود. آنها می توانند به شما کمک کنند تا بفهمید که آیا نزدیک بینی، دوربینی یا آستیگماتیسم هستید و تا چه حد ضعف بینایی دارید. هدف از رمزگشایی نسخه چشم شما باید در مورد اینکه چگونه اصلاح بینایی می تواند بینایی شما را بهبود بخشد، باشد. هدف از عینک ها همیشه دید 20/20 است (به این معنی است که شما می توانید از فاصله 20 فوتی (6 متر) آنچه را که یک فرد معمولی باید از فاصله 20 فوتی (6 متر) بتواند ببیند، ببینید.

نمره چشم چیست؟

نمره چشم میزان ضعف بینایی یا وجود عیب انکساری را بیان می کند. فاصله بیشتر عدد نمره چشم از صفر بیانگر قدرت بینایی ضعیف تر است. بر این اساس عینک یا ابزار اصلاح بینایی باید قوی‌تر باشد. البته اطلاعات دیگری نیز همراه با نمره چشم ضروری است. این اطلاعات شامل دوربینی، نزدیک بینی یا آستیگماتیسم هستند. همچنین اینکه عدد مربوط به کدام چشم نیز ضروری است. در ادامه با بررسی اعداد و علامت های موجود در نسخه چشم، نحوه تعیین نمره چشم را به طور کامل شرح می دهیم.

چشم راست (oculus dexter) و چشم چپ (oculus sinister)

چشم پزشکان از اختصارات "OD" و "OS" برای نشان دادن چشم راست و چپ شما استفاده می کنند. نسخه بینایی شما ممکن است ستونی با عنوان "OU" نیز داشته باشد. این عبارت مخفف Oculus Uterque است که در لاتین به معنای هر دو چشم است. این عبارات مختصر در نسخه‌های عینک، لنزهای تماسی و داروهای چشم رایج است، اما برخی از پزشکان و کلینیک‌ها ترجیح داده‌اند نسخه‌های چشمی خود را با استفاده از RE (چشم راست) و LE (چشم چپ) به جای OD و OS مدرن‌سازی کنند. اطلاعات مربوط به چشم راست شما (OD) همیشه قبل از اطلاعات چشم چپ شما (OS) قرار می گیرد. چشم پزشکان نسخه ها را به این ترتیب می نویسند زیرا وقتی با شما روبرو می شوند، چشم راست شما را در سمت چپ خود (اول) و چشم چپ شما را در سمت راست خود (دوم) می بینند.

کروی (Sphere یا SPH)

اصطلاح کروی میزان قدرت عدسی تجویز شده برای اصلاح نزدیک بینی یا دوربین را نشان می دهد. به عبارت دیگر، خطای کروی نشان می دهد که شما چقدر نزدیک بین یا دور بین هستید. علامت مثبت و منفی نشان دهنده دوربینی و نزدیک‌بینی هستند. علامت مثبت دوربینی را نشان می‌دهد. به این معنی که می توانید اجسام را زمانی که دورتر هستند بهتر ببینید. هر عددی کنار آن باشد، حاکی از میزان این دوربینی است. علامت منفی و عددی که کنار آن است، نزدیک‌بینی و میزان آن را نشان می‌دهد و اجسام نزدیک تر برای شما واضح تر ظاهر می شوند. برای اینکه متوجه شوید نزدیک بینی یا دوربین شما چقدر گسترده است، به اعداد کنار علامت مثبت یا منفی توجه کنید. برای مثال نمره چشم ۱، ضعف خفیف و نیاز به اصلاح مختصر را نشان می‌دهد. درحالی‌که عدد ۴ نشان می‌دهد که دید چشم ضعیف است. برای اصلاح این نمره چشم با عینک، نیاز به عدسی ضخیم است. البته راه‌هایی مثل لنز تماسی و … نیز وجود دارد.

برای نزدیک بینان، انجمن بینایی سنجی آمریکا (AOA) سطوح شدت زیر را تعیین کرده است:
 • عدد بین 0.25- تا 2.00- باشد، نزدیک بینی خفیف دارید.
 • عدد بین 2.25- و 5.00- باشد، نزدیک بینی متوسطی دارید.
 • عدد کمتر از 5.00- باشد، نزدیک بینی بالایی دارید.
برای دوربینان، AOA آن را به این صورت طبقه بندی می کند:
 • عدد بین 0.25+ و 2.00+ باشد، دوربینی خفیفی دارید.
 • عدد بین 2.25+ تا 5.00+ باشد، دوربینی متوسطی دارید.
 • عدد بیشتر از 5.00+ باشد، دور بینی بالایی دارید.

برای هر دو نوع، هرچه به صفر نزدیک‌تر باشید دید شما بهتر است.

Cylinder(CYL) سیلندر یا اسیگمات

این مقدار فقط برای افرادی که آستیگماتیسم دارند، یک مشکل رایج در انحنای قرنیه در جلوی مردمک است. Cylinder میزان قدرت عدسی مورد نیاز برای آستیگماتیسم را نشان می دهد. هر چه این عدد بزرگتر باشد، سطح آستیگماتیسم بیشتر است. عدد در ستون ممکن است علامت منفی (برای اصلاح آستیگماتیسم نزدیک بین) یا علامت مثبت (برای آستیگماتیسم دوربین) داشته باشد. اگر چیزی در این ستون ظاهر نشد، یا آستیگمات ندارید یا درجه آستیگماتیسم شما آنقدر کم است که نیازی به اصلاح ندارد.

محور (Axis)

محور، نصف النهار عدسی را توصیف می کند که فاقد نیروی Cylinder برای اصلاح آستیگماتیسم است. اگر نسخه عینک دارای قدرت Cylinder باشد، باید یک مقدار محور نیز درج شود. این فقط یک اندازه گیری زاویه ای از آستیگماتیسم است و مستقیماً بر کیفیت بینایی تأثیر نمی گذارد.

افزودن (Add)

افزودن به طور خاص به پیرچشمی مربوط می شود. پیرچشمی بخشی طبیعی از روند پیری است و معمولاً بعد از 40 سالگی شروع می شود. افزودن بیانگر قدرت بزرگنمایی اضافه ‌شده‌ای است که در قسمت پایینی لنزهای چند کانونی اعمال می‌شود تا پیرچشمی را اصلاح کند. عددی که در این بخش از نسخه نشان داده می‌شود، همیشه یک مقدار مثبت است؛ حتی زمانی که علامت مثبت را نمی‌بینید. به طور کلی، مقداری بین 0.75 + تا 3.00 + دارد و برای هر دو چشم یکسان خواهد بود.

منشور (Prism)

این مقدار توان منشوری است که در دیوپترهای منشوری اندازه گیری می شود که برای جبران مشکلات هم ترازی چشم تجویز می شود. تنها درصد کمی از نسخه های عینک شامل اندازه گیری منشور است.

در صورت وجود، مقدار منشور در واحدهای متریک یا کسری انگلیسی (مثلاً 0.5)، و جهت منشور با توجه به موقعیت نسبی پایه آن نشان داده می شود. این مورد برای این است که به آزمایشگاه بگویید منشور را در کجای عینک شما قرار دهد. چهار علامت اختصاری اصلی برای جهت منشور استفاده می شود:

 • BU = پایه به بالا.
 • BD = پایه پایین.
 • BI = پایه در (به سمت بینی پوشنده)
 • BO = پایه بیرون (به سمت گوش پوشنده)

چرا نسخه من تغییر می کند؟

نسخه های عینک تغییر می کند زیرا چشم افراد تغییر می کند. معمولاً این تفاوت ها به دلیل بیماری نیست. به عنوان مثال، کودکان تا 7 سالگی توانایی تمرکز هر دو چشم را به طور همزمان بر روی یک جسم به طور کامل توسعه نمی دهند. چشم‌های کودکان همچنان که رشد می‌کنند به سرعت تغییر می‌کنند و کودکانی که از عینک استفاده می‌کنند باید هر سال به چشم پزشک مراجعه کنند تا مطمئن شوند که نسخه‌های عینک‌شان همچنان نیازهایشان را برآورده می‌کند.

چشمان بزرگسالان نیز تغییر می کند، هرچند آهسته تر از چشم های کودکان. اگرچه همه افراد مسن مشکلات چشمی ندارند، اما چندین بیماری چشمی با سن ارتباط دارند، از جمله: آب مروارید، گلوکوم (Glaucoma) یا کوری تدریجی و دژنراسیون ماکولا وابسته به سن.

با افزایش سن، ماهیچه‌هایی که اندازه مردمک ها را کنترل می‌کنند ضعیف‌تر می‌شوند و این امر تطبیق چشم‌ها با تغییرات نور را دشوارتر می‌کند. مردمک ها به طور کلی کوچکتر می شوند و این امر باعث می شود فرد در شرایط کم نور مانند رانندگی در شب، دید دشوارتری را تجربه کنند.

اما شایع ترین تغییر مرتبط با سن پیرچشمی است. بیش از یک سوم افراد مسن این عارضه را تجربه می‌کنند که با کاهش انعطاف‌پذیری و سفت‌تر شدن عدسی چشم ایجاد می‌شود. البته افراد در دهه 20 سالگی نیز می توانند به پیرچشمی مبتلا شوند.

آستیگماتیسم چیست؟

چشم دارای دو ساختار با سطوح منحنی است که نور را بر روی شبکیه خم می کند (انکسار) می کند، که تصاویر را می سازد:

 • قرنیه، سطح جلویی شفاف چشم همراه با لایه اشکی
 • عدسی، ساختار شفافی در داخل چشم است که برای کمک به تمرکز چشم بر روی اجسام نزدیک، تغییر شکل می دهد.

در یک چشم سالم، شکل هر یک از این عناصر دارای انحنای گرد مانند سطح یک توپ صاف است. قرنیه یا عدسی با چنین انحنای تمام نور ورودی را به طور مساوی خم می کند (شکست می دهد) تا تصویری با فوکوس واضح مستقیماً روی شبکیه در پشت چشم ایجاد کند. آستیگماتیسم وضعیتی است که در آن چشم، به خصوص قرنیه کاملا گرد نیست. و قرنیه که حالت گردی خود را از دست داده، نور را در یک جهت بیشتر از جهت دیگر خم می شود. این بدان معناست که تنها بخشی از یک شی در فوکوس است. چیزهای دور ممکن است تار و موج دار به نظر برسند.

      آستیگماتیسم چیست؟

علائم آستیگماتیسم ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • تاری یا تحریف دید
 • خستگی یا ناراحتی چشم
 • سردرد
 • مشکل در دید در شب
 • با چشم های نیمه باز نگاه کردن

آستیگماتیسم ممکن است از بدو تولد وجود داشته باشد یا ممکن است پس از آسیب چشم، بیماری یا جراحی ایجاد شود. آستیگماتیسم با مطالعه در نور ضعیف، نشستن خیلی نزدیک به تلویزیون یا خیره شدن، ایجاد یا بدتر نمی شود.

آستیگماتیسم ممکن است همراه با سایر عیوب انکساری رخ دهد که عبارتند از:

 • نزدیک بینی. این مورد زمانی اتفاق می افتد که قرنیه بیش از حد انحنا داشته باشد یا چشم کشیده تر از حد معمول باشد. به جای تمرکز دقیق روی شبکیه، نور در جلوی شبکیه متمرکز می شود و باعث می شود اجسام دور تار به نظر برسند.
 • دوربینی. زمانی اتفاق می‌افتد که قرنیه خیلی کم خمیده باشد یا چشم قاصر‌تر از حد معمول باشد. اثر برعکس نزدیک بینی است. هنگامی که چشم در حالت عادی قرار دارد، نور هرگز در پشت چشم متمرکز نمی شود و اجسام مجاور را تار می کند.

چه کسانی در معرض خطر آستیگماتیسم هستند؟

آستیگماتیسم می تواند در کودکان و بزرگسالان رخ دهد. در صورت داشتن هر یک از موارد زیر ممکن است خطر ابتلا به آستیگماتیسم بیشتر باشد:

 • سابقه خانوادگی آستیگماتیسم یا سایر اختلالات چشمی مانند قوز قرنیه (تخریب قرنیه)
 • زخم یا نازک شدن قرنیه شما
 • نزدیک بینی بیش از حد، که باعث تاری دید در فاصله دور می شود.
 • دور بینی بیش از حد، که باعث ایجاد دید نزدیک تاری می شود.
 • سابقه انواع خاصی از جراحی چشم

راه های درمان آستیگماتیسم چیست؟

علائم آستیگماتیسم به آرامی ظاهر می شود. بنابراین، اگر متوجه تغییراتی در بینایی خود شدید به چشم پزشک مراجعه کنید. موارد خفیف آستیگماتیسم ممکن است نیازی به درمان نداشته باشند. پزشک ممکن است آستیگماتیسمی را که باعث مشکلات بینایی می شود با استفاده از یکی از روش های زیر درمان کند.

لنز های اصلاحی

عینک های اصلاحی و لنزهای تماسی با تجویز پزشک رایج ترین و کم تهاجمی ترین درمان های آستیگماتیسم هستند.

ارتوکراتولوژی (Ortho-K)

ارتوکراتولوژی (Ortho-K) روشی است که از لنزهای تماسی سفت و سخت برای اصلاح موقت انحنای نامنظم قرنیه استفاده می کند. برای مدت زمان محدودی از لنزهای تماسی سفت و سخت استفاده خواهید کرد. می توانید آنها را در هنگام خواب استفاده کنید و سپس در طول روز آنها را بردارید. برخی از افراد هنگام انجام Ortho-K دید واضحی در طول روز بدون لنزهای اصلاحی دارند. مزایای Ortho-K فقط در هنگام استفاده از آن وجود دارد. بینایی شما پس از توقف Ortho-K به حالت قبلی خود باز خواهد گشت.

عمل جراحی

در صورت داشتن آستیگمات شدید، پزشک ممکن است جراحی انکساری را توصیه کند. این نوع جراحی شامل استفاده از لیزر یا چاقوهای کوچک برای تغییر شکل قرنیه است. این کار آستیگماتیسم شما را برای همیشه اصلاح می کند. سه جراحی متداول برای آستیگماتیسم عبارتند از: کراتومیلئوزیس با لیزر درجا (LASIK)، کراتکتومی فوتورفرکتیو (PRK) و کراتوتومی رادیال (RK). همه جراحی ها دارای خطراتی هستند. قبل از انجام عمل جراحی آستیگماتیسم با پزشک خود در مورد خطرات و فواید آن صحبت کنید.

whatsapp call-icon